Kunstutstillinga: Stord vgs, formgjevingslinja

"Tøff i trynet"
«Då me fekk oppgåva om å designe eit antrekk med barokk og tøff i trynet i tankane, visste eg at eg ville lage ein kjole med ein gong. Det ville bli ein kul kjole.»
Elev frå Stord vgs, formgjevingslinja
Elevane har jobba med kol også. Dei har utforska valørar og teksturar. Det starta med ei teikning av eit realistisk andlete. Så forenkla dei det og stiliserte teikninga. Til slutt forstørra dei det på overhead og der flytta og forskauv dei det, slik at andletet blei tøft i trynet.
Dei har jobba intenst på den korte tida dei hadde til rådveld. Dei kunne ynskje at den nye reforma ikkje hadde tatt så mange timar frå faget. Dei har utnytta tida godt, og det blir spanande å få sjå utstillinga når den opnar på sundag etter Falturiltufesten. Liv Kari Eskeland vil opne utstillinga frå scenen under Falturiltufesten sundag, 6.11.11, kl. 16.00. 24 elevar stiller ut i kunsthallen på Stord kulturhus.
Kolteikning av elev – utsnitt av eit auge.