Hovland på film

Måndag 5. november får ein dei tre Hovlandkortfilmane BeatpoetaneEmil og kaffikokaren og Eddie Stargazer på rekke og rad i Stord kulturhus. Sistnemnde er basert på Hovland si novelle «Ei fullstendig oversikt over rockens historie i Fusa kommune» og var Magnus Martens (United, Arme Riddere) sin debutfilm. Ragnar Hovland er tilstades og les og fortel mellom filmane. Arrangementet er gratis!