Sponsorar og støttespelarar!

Det trengs mange samarbeidspartnerar for å dra i land ein flott festival, og i dag vil me hylle våre mange sponsorar og støttespelarar.

Falturiltu får driftstøtte frå:

Programmet til Falturiltu 2022 har blitt til med støtte frå: