Oskar Stein Bjørlykke

oskar

Oskar Stein Bjørlykke er forfattar, og har utdanning som lærar og teolog. Han har ein omfattande og allsidig produksjon bak seg, med dikt, bønebøker, andaktsamlingar og barnebøker. Han har motteke ei rekke prisar, bl.a. Samlagsprisen 1995, Kultur- og kyrkjedepartementets spesialpris for barne- og ungdomslitteratur 1999 og Kritikarprisen for beste barne- eller ungdomsbok i året 2003, for Kom til dammen. Bjørlykke har vore formann i NBU (Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere)

Nynorsk barnebokfestival på Stord