Falturiltu 2020 – oppsummert!

Atle Hansen og Sveint TIndberg i Stord kyrkjeAldri før har det vel vore meir spanande å arrangere Falturiltufestival, og aldri har me kjent oss så letta over at (nesten) alt gjekk etter planen. Eitt program blei flytta (fATLEriltu) og to forfattarar måtte trekke seg på grunn av sjukdom, men me kan oppsummera at det blei totalt 114 arrangement, og eit publikumstal på rett under 5000. For første gong hadde Falturiltu over 100 arrangement, noko me er veldig glade for med tanke på den usikre situasjonen det har vore for kulturarrangørar det siste året.

Atle Hansen har vore ein svært travel festivalforfattar frå sundag 1/11 då han i samarbeid med kulturskuleelevar tok med publikum på ei spanande vandring inn i haustskogen ved Hauglandskvedno. Hansen blei også bokbada av elevar ved alle dei tre ungdomsskulane på øya, i programmet 2 Hansen og 1 band. Her hadde han følge av den strålande debutanten Sigrid Agnethe Hansen.

Svein Tindberg trollbatt publikum i  Stord kyrkje, der også Atle Hansen, Ian Kolstad og Frode Hammersland framførte utvalde nynorske salmar på særeige vis. Klassikartimen har blitt ein tradisjon under Falturiltu, og i år var det festivalforfattaren som samtala med Einar Økland om tilrettelagde bøker, med utgangspunkt i Økland si bok Sikk-sakk, frå 1978.

I samarbeid med HVL, Barnebokkritikk og Foreningen!les var det også i år fagleg seminar, og dette blei strøyma på nettet. Stord kulturskule som skulle heidra festivalforfattaren med fATLEriltu, ei elektronisk og symfonisk litteraturframsyning, valde å utsette dette arrangementet, men det er berre å gle seg. Heile festivalen vart avslutta med forestillinga HO TOK MED SEG BILEN og sette sykkelen igjen til meg, på Arena, fredag 6. november. Her hadde Hansen med seg bandet Bømlablues, doo-wopdamene MaMa K og litterær supergjest og Noregs morosamaste mann,  Ragnar Hovland.

Blant dei mest populære innslaga for dei minste under årets festival, var Stallturiltu med NRK-favoritten Malin Hellebø, og møte med Marianne Gretteberg Engedal si bildebok Pølsetjuven, i dramatisering ved Heidi Marie Vestrheim og Jarl Flaaten Bjørk. Bok og fiskebolle hadde  førpremiere på Anna Rommetveit Folkestad si bok Fiskebolleboksraketten, som kjem ut i 2021, og Ruth Lillegraven presenterte sin nye miljø- og spenningserie, Klodeklubben. Marianne Gretteberg Engedal og Hans Sande turnerte i stordskulane og Tor Arve Røssland fortalte om jubilanten Pode.

Dei unge fekk forfattarmøte med Ane Barmen (digitalt) og Magnhild Bruheim, og Anders Totland stilte til flott musikalsk bokbad med Stord vidaregåande skule.

Forfattar og journalist Randi Fuglehaug kunne ein treffe fleire stader, blant anna med sin krimdebut, Fallesjuke, på Stord folkebibliotek. Den høgt akta omsetjaren og gjendiktaren Tove Bakke besøkte dei vidaregåande skulane Stord og Skeisvang, og stilte på Språkkafe i Stord folkebibliotek i samarbeid med Internasjonal kulturklubb.

For dei vaksne var nok vaksenbokkvelden med Tore Renberg, i samarbeid med Stord mållag, eit høgdepunkt, og både vaksne og unge storkosa seg på to utselde konsertar med Odd Nordstoga Supertrio.
Det var festivalutstilling med elevar ved designlinja på Fitjar vgs, i foajeen i kulturhuset, og denne blir hengande også i tida framover. Kom og sjå!

Takk til våre trufaste frivillige, alle samarbeidspartnerar og sponsorar. No gler me oss til å gå laus på planlegginga av Falturiltu 2021.

Atle Hansen og Einar Økland under Klassikartimen 2020

Programmet for Falturiltu 2020 er klart

Atle Hansen blir årets festivalforfattar, og årets motto, MAGI OG MYSTIKK, er inspirert av hans bøker for barn og unge.  Sidan debuten i 1997 med Sjørøvar-Jenny og Einauge-Bill har det kome ein jamn straum av oppslukande barne- og ungdomsbøker frå Hansen si hand, med høgdepunkt som Heksa, Ulvestova, Den svarte oksen, Svartedalen og den rykande ferske, Eg har venta på deg.

Sistnemnde kan ein oppleva allereie første festivaldag, 31. oktober, då Hansen og Selma Lønning Aarø les skumle forteljingar under tittelen Halloween-grøss. Ulvestova er ein faktisk stad på Stord, og i samarbeid med kulturskulen sine teater- og danseelevar, og Stord-Fitjar turlag, tek me publikum med på ei spanande vandring inn i haustskogen. Atle Hansen blir også bokbada av elevar ved alle dei tre ungdomsskulane på øya, i programmet 2 Hansen og 1 band. Her får han følge av debutant Sigrid Agnethe Hansen.

Svein Tindberg vitjar Stord kyrkje, og her vil Hansen framføre utvalde nynorske salmar. Klassikartimen har blitt ein tradisjon under Falturiltu, og i år er det festivalforfattaren som samtalar med Einar Økland om tilrettelagde bøker, på Høgskulen på Vestlandet, med utgangspunkt i Sikk-sakk, frå 1978.  I samarbeid med HVL blir det også i år fagleg seminar. Her vil bl.a Hansen snakka om forfattarskapen sin.  Stord kulturskule heidrar festivalforfattaren med fATLEriltu, ei elektronisk og symfonisk litteraturframsyning, før heile festivalen vert avslutta med forestillinga HO TOK MED SEG BILEN og satte sykkelen igjen til meg, på Arena, fredag 6. november. Her får Hansen seg bandet Bømlablues, doo-wopdamene MaMa K og litterær supergjest Ragnar Hovland.

Odd Nordstoga (få billettar igjen), Tore Renberg (utselt) er andre celebre gjester under årets festival.

For dei minste blir det Bok og bolle med førpremiere på Anna Rommetveit Folkestad si bok Fiskebolleboksraketten, som kjem ut i 2021 og møte med Marianne Gretteberg Engedal si bildebok Pølsetjuven, i dramatisering ved Heidi Marie Vestrheim og Jarl Flaaten Bjørk. Årets  Stallturiltu blir med NRK-favoritten Malin Hellebø og  Ruth Lillegraven presenterer sin nye miljø- og spenningserie, Klodeklubben i samarbeid med Miljøagentane. Marianne Gretteberg Engedal og Hans Sande vil turnere i Stordskulane med Arkimedes og vindmølla og Tor Arve Røssland vil fortelje om jubilanten Pode.

Dei unge får ellers forfattarmøte med Ane Barmen og Magnhild Bruheim, og Anders Totland stiller i musikalsk bokbad med Stord vidaregåande skule.

Forfattar og journalist Randi Fuglehaug vert også å treffe fleire stader, blant anna med sin krimdebut, Fallesjuke, på Stord folkebibliotek. Den anerkjente omsetjaren og gjendiktaren Tove Bakke besøker dei vidaregåande skulane, Stord og Skeisvang, og stiller også på Språkkafe i Stord folkebibliotek i samarbeid med Internasjonal kulturklubb.

Det vert festivalutstilling med elevar ved designlinja på Fitjar vgs, i foajeen i kulturhuset.

Falturiltu 2020 er cirka 80 arrangement spreidd over heile åtte kommunar. For første gong har me også samarbeid med Haugesund bibliotek og Skeisvang vidaregåande skule.

Obs! På grunn av Covid-19 blir det kun førhandssal av billettar på alle arrangement. Desse kan kjøpast på nett via Stord kulturhus sine sider. 

Programslepp på Sunnhordland museum, 5. oktober 2020 Foto Roar Bahlestuen

Meir støtte til Falturiltu

Det er ei stor glede å melda at Falturiltu 2020 er tildelt 75.000,- i prosjektmidlar frå Sparebanken Vest.

I vår fekk festivalen 195.000,- frå Kulturrådet, 60.000,- frå Haugaland Kraft og 40.000,- frå SKL, så årets økonomi er godt sikra for verdas største nynorske barnebokfestival. Me tek sikte på å gjennomføra i kjent  stil i veke 45 (31. oktober – 6. november) Atle Hansen er allereie presentert som festivalforfattar, og ellers er det meste av programmet spikra, med godbitar for kulturinteresserte i alle aldrar. Dette vil me sleppa rett over sommaren.

Per dags dato veit me jo lite om korleis hausten blir, men vit i alle fall at me kjem til å gjennomføra Falturiltu 2020. Me vil laga til ein festival som rettar seg etter smittevernråda frå styresmaktene, og dermed kan det henda det blir aktuelt med alternative løysingar, til dømes digital formidling. Det vil tida vise.

God sommar!
collagelogo

Nynorsk #Nettlest

Fem forfattarar på NettlestFalturiltu og Haugesund folkebibliotek går saman om digital formidling og festivalsamarbeid.

I desse tider må både folkebibliotek og litteraturfestivalar tenkja nytt, og Falturiltu sitt programråd er veldig glade for dette samarbeidet, samt å bli med på den andre runden i Haugesund folkebibliotek sin #nettlest-serie.

Haugesund folkebibliotek har saman med Falturiltu valt ut fem ulike nynorske barne- og ungdomsbokforfattarar. Her blir det alt frå faktabøker for dei små til fiksjon for ungdom. Videoane blir tilgjengelege på denne Youtube-lenka.

Det heile tek til fredag 3. april med Malin Hellebø som fortel om dei beste sjekketriksa til dyra. Etter det vil det bli formidling kvar dag fram til tysdag 7. april. Falturiltu sin festivalforfattar Atle Hansen kjem sjølvsagt, og presenterer frå dei tre bøkene Klure, Apetryne og Svartedalen. Det blir meir dyrefokus med skodespelar og forfattar Mats Eldøen som undrar på kva som ville skjedd dersom me menneske hadde hatt dyra sine eigenskapar.

Ekstra spennande blir det å presentera to forfattardebutantar, nemleg Sigrid Agnethe Hansen som skriv om nakenbilete som blir spreidd på nettet i boka Ser du dette, og Ann Helen Kolås Ingebrigtsen som tek opp ADHD, forelsking og venskap med boka Sinne.

Fleire av desse forfattarane blir å møta under Falturiltufestivalen til hausten som tek til 31. oktober.

Atle Hansen blir festivalforfattar i 2020!

Foto Jørn Olav MyhreHansen debuterte som forfattar i 1997, med barneboka Sjørøvar-Jenny og Einauge Bill. Sidan har han gjeve ut over tjue romanar for born, ungdom og vaksne. Dei siste åra har han særleg arbeidd med lettelesne bøker for større born og ungdom. Tre av bøkene hans har vore nominerte til Bokslukerprisen og ei til Arkprisen. Hansen har også gitt ut ei rekke plater, både fysisk og digitalt. Han var i 30 år journalist i avisa Sunnhordland, og fekk Vinjeprisen for journalistikken sin.

Atle Hansen blir å treffa under Vossa Jazz 2020, 4. april i Voss kulturhus

Nynorsk barnebokfestival på Stord